Điều Khoản & Điều Kiện

I. CHƯƠNG TRÌNH MYREWARDS

1. Giới thiệu

Chương trình MyRewards (“MyRewards”) là chương trình khách hàng thân thiết được triển khai thực hiện bởi Công ty Rainbow Loyalty Company Limited (“RLC”), áp dụng cho tất cả người dùng internet tham gia MyRewards dựa trên điều khoản và điều kiện của chương trình này. MyRewards hoạt động trên ứng dụng di động, cụ thể là Ứng dụng MyRewards để tích lũy hoặc đổi Xu MyRewards theo các điều khoản và điều kiện được nêu trong tài liệu này. Trang web www.myrewards.vn được công bố với mục đích xuất bản thông tin cho chương trình MyRewards.

 

2. Phạm vi của chương trình MyRewards

Điều khoản và Điều kiện ("TC") áp dụng cho những khách hàng muốn trở thành Người dùng của MyRewards, thương nhân, nhà cung cấp, đối tác của Rainbow Loyalty Company Limited hoặc các bên liên quan đến chương trình MyRewards.

Tất cả các khách hàng tham gia MyRewards, qua đây xác nhận đã đọc TC này và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện theo quy định khi bạn tích lũy hoặc đổi Xu MyRewards.

 

3. Sản phẩm đủ điều kiện

 

Các dịch vụ hoặc hàng hóa được cung cấp bởi các đối tác hoặc thương nhân của Rainbow Loyalty Company Limited liên kết tại trang web www.myrewards.vn  hoặc trên ứng dụng di động.

 

4. Quyền và nghĩa vụ của Người dùng

4.1 Quyền:

 

a/ Người dùng của MyRewards được tham gia miễn phí bằng cách tải và truy cập vào Ứng dụng MyRewards;

b/ Người dùng có thể truy cập vào tài khoản MyRewards của mình bất kỳ lúc nào để theo dõi hoạt động; và

c/ Người dùng có thể tích lũy hoặc đổi Xu MyRewards theo quy định tại Điều 5 được nêu trong tài liệu này.

 

4.2 Nghĩa vụ:

a/ Phải là công dân Việt Nam và từ mười tám tuổi trở lên (“Người dùng cá nhân”); hoặc phải được thành lập và tồn tại theo pháp nhân như quy định của pháp luật (“Người dùng của Tổ chức”) để đủ điều kiện trở thành Người dùng của Chương trình MyRewards;

b/ Phải đăng ký thành công để trở thành Người dùng thông qua việc tải ứng dụng di động và làm theo hướng dẫn để trở thành Người dùng;

c/ Phải tuân thủ TC này và pháp luật về an ninh mạng; và

d/ Đồng ý để chúng tôi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của bạn tại Việt Nam khi tham gia Chương trình MyRewards. Thông tin này bao gồm chi tiết đăng ký, thông tin về việc sử dụng với tư cách Người dùng MyRewards, các giao dịch mua sắm và các thông tin khác mà bạn cung cấp cũng như thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập theo Chính sách bảo mật (cùng với "Thông tin"). Bạn sẽ cho phép chúng tôi sử dụng những Thông tin này để phân tích và quản lý Chương trình MyRewards bao gồm quản lý tài khoản Người dùng, lưu trữ và cập nhật chính xác số dư Xu MyRewards và / hoặc các công việc khác theo quy định của MyRewards.

 

5. Quyền và nghĩa vụ của Rainbow Loyalty Company Limited:

 

5.1 Quyền

 

a/ Trong phạm vi được cho phép, chúng tôi có quyền chấm dứt tư cách Người dùng và thu hồi Xu MyRewards đã tích lũy khi Người dùng rơi vào bất kỳ trường hợp nào sau đây:

 

 • Không tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện;

 • Cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm cho chúng tôi thông qua ứng dụng di động và trang web với mục đích tích lũy Xu MyRewards;

 • Vi phạm luật an ninh mạng đối với những đặc quyền khác của Người dùng.

 • Người dùng Cá nhân qua đời hoặc Người dùng Tổ chức là chủ sở hữu bị phá sản.

 

b/ Định kỳ, chúng tôi có quyền yêu cầu Người dùng cung cấp thêm thông tin cá nhân thông qua các cuộc khảo sát hoặc nghiên cứu thị trường (“Thông tin Người dùng”). “Thông tin Người dùng” được xử lý và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu an toàn và bảo mật. Nếu bạn chọn không cung cấp thông tin này, chúng tôi có thể từ chối khả năng tích lũy hoặc sử dụng Xu MyRewards của bạn;

 

c/ Chúng tôi có quyền thay đổi các Điều khoản và Điều kiện của MyRewards hoặc thay đổi thông tin hàng hóa, dịch vụ đủ điều kiện và danh mục phần thưởng cũng như các đối tác của chúng tôi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho Người dùng;

 

d/ Chúng tôi có quyền tạm hoãn hoặc đơn phương chấm dứt Chương trình MyRewards do kế hoạch kinh doanh của chúng tôi;

 

e/ Chúng tôi có quyền từ chối yêu cầu trong phạm vi cho phép của chúng tôi đối với bất kỳ mất mát, trộm cắp, thiệt hại hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn; và

 

f/ Chúng tôi có quyền phân tích thông tin được cung cấp với sự chấp nhận theo TC này cho mục đích xem xét cách bạn sử dụng ứng dụng và trang web để hiểu hành vi mua sắm của bạn. Sau đó, chúng tôi có thể gửi cho bạn (và / hoặc các Người dùng bổ sung trên tài khoản của bạn) thông tin và cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ có thể bạn đang quan tâm nhất. 

 

5.2 Nghĩa vụ

 

a/ Chúng tôi đảm bảo việc tích lũy và đổi Xu MyRewards cho các Người dùng theo TC này;

 

b/ Với sự nỗ lực trong phạm vi cho phép, chúng tôi sẽ phối hợp với các Thương nhân và Đối tác để giải quyết mọi khiếu nại phát sinh từ các Đối tác và Người dùng liên quan đến việc đổi hoặc tích lũy Xu MyRewards; và

 

c/ Chúng tôi sẽ giữ bí mật thông tin của các Người dùng bao gồm Dữ liệu Cá nhân được cung cấp theo Chính sách bảo mật của chúng tôi và TC này.

 

6. Tích lũy và đổi Xu MyRewards

 

6.1 Xu MyRewards

 

a/ Xu MyRewards là điểm thưởng dành cho khách hàng thân thiết thông qua các hoạt động diễn ra trên tài khoản của bạn được quy định trong TC này. Xu MyRewards sẽ được cập nhật qua tài khoản Người dùng và thông tin sẽ được gửi vào mục thông báo trên Ứng dụng và email mà bạn đã đăng ký với MyRewards;

 

b/ Xu MyRewards không thể bán, chuyển nhượng hoặc các hình thức khác theo các Điều khoản và Điều kiện này;

 

c/ Chính sách hết hạn tài khoản không hoạt động trong vòng 24 tháng: Chúng tôi có thể đóng tài khoản MyRewards không tích lũy hoặc đổi Xu MyRewards trong thời gian liên tục hai mươi bốn (24) tháng. Khi đóng tài khoản, mọi Xu thưởng và ưu đãi MyRewards trong tài khoản đó sẽ hết hạn;

d/ Ngoài ra, tất cả các đối tác và thương nhân của chúng tôi không có bất kỳ thẩm quyền rõ ràng hoặc ngụ ý nào để thực hiện cam kết hoặc đảm bảo thay mặt chúng tôi liên quan đến Xu thưởng MyRewards.

 

6.2 Cách tích lũy Xu MyRewards

a/ Người dùng có thể tích lũy Xu bằng cách giới thiệu bạn bè/Người dùng gia đình tải và sử dụng ứng dụng MyRewards;

 

b/Người dùng có thể tích lũy Xu với tỷ lệ tích lũy tương ứng với từng sản phẩm dịch vụ hỗ trợ tài chính hoặc từng Dịch vụ/sản phẩm của đối tác được công bố trên trang web, ứng dụng;

 

c/ Xu sẽ được ghi có vào tài khoản Người dùng ngay lập tức hoặc sau 24 giờ khi giao dịch được hoàn thành. Ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt sau:

 

 • Người bán trực tuyến với các sản phẩm có thời gian hoàn trả: có thể mất tới 90 ngày kể từ khi kết thúc thời gian hoàn trả để Xu thưởng được ghi có trên tài khoản.

 

6.3 Cách đổi Xu MyRewards

 

a/ Xu MyRewards có thể đổi tại Ứng dụng của chúng tôi từ các nhà cung cấp Ưu đãi trực tuyến được chỉ định tại Ứng dụng di động hoặc trang web www.myrewards.vn  đi kèm với danh mục Phiếu ưu đãi mà bạn có thể đổi từ Xu MyRewards.

 

b/ Để đổi Xu trực tuyến tại Ứng dụng di động, Người dùng cần đăng nhập vào tài khoản MyRewards và đảm bảo các thông tin chi tiết liên hệ đã được cập nhật đầy đủ.

 

6.4 Các quy định cụ thể về việc đổi Xu MyRewards:

a/ Giá trị khi quy đổi không thể vượt quá tổng giá trị mua hàng;

 

b/ Người dùng sẽ chi trả giá trị chênh lệch nếu sản phẩm/dịch vụ của bên cung cấp dịch vụ có giá trị cao hơn Ưu đãi.

 

c/ Xu MyRewards không được quy đổi cùng thời điểm với bất kỳ ưu đãi, khuyến mãi hoặc giảm giá nào khác, trừ khi có quy định khác;

 

d/ Không thể hủy hoặc hoàn trả khi việc quy đổi Xu đã được xử lý;

 

e/ Xu MyRewards sẽ tự động được khấu trừ vào tài khoản Người dùng tại thời điểm quy đổi;

 

f/ Sau khi đổi Ưu đãi, Người dùng MyRewards sẽ trực tiếp tham gia vào mạng lưới tiêu dùng với bên cung cấp có liên quan của MyRewards;

 

g/ Các Điều khoản và Điều kiện tiêu chuẩn của nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ cũng được áp dụng. Vui lòng tham khảo thêm tại Ưu đãi của cửa hàng có sliên quan trên ứng dụng di động hoặc trang web www.myrewards.vn ;

 

h/ Người dùng đồng ý MyRewards có thể chuyển tên, số tài khoản, địa chỉ nhà, địa chỉ email và số liên lạc của họ cho nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ có liên quan, nơi các thông tin được yêu cầu để thực hiện quy đổi;

 

i/ Xu MyRewards chỉ có thể được đổi tại Việt Nam.

 

7. Bảo vệ thông tin Người dùng

 

a/ Với tư cách nhà vận hành MyRewards tại Việt Nam, chúng tôi nhận thấy sự tin tưởng là nền tảng cho giá trị của Chương trình, do đó, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn bằng cách không tiết lộ thông tin của Người dùng, ngoại trừ việc sử dụng thông tin được cung cấp theo TC này;

 

b/ Chúng tôi cam kết rằng các đối tác, thương nhân hoặc nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ cũng bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của bạn như một nguyên tắc cơ bản trong mối quan hệ của chúng tôi với bạn; và

 

c/ Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin của bạn trong nhóm được liệt kê trên trang web và các công ty có giao kết với bạn để xử lý và quản lý các giao dịch của bạn. MyRewards chia sẻ thông tin dựa trên yêu cầu và với mục đích thông tin liên lạc. Danh sách các đối tác có sẵn tại www.myrewards.vn  và trên ứng dụng di động. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email hoặc gọi đến trung tâm hỗ trợ MyRewards qua mục “Trợ giúp” trên ứng dụng di động.

 

8. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp

 

a/ Nếu có bất kỳ tranh chấp nào giữa Người dùng và chúng tôi phát sinh từ hoặc liên quan đến TC ("Tranh chấp"), các bên sẽ giải quyết trên cơ sở thỏa thuận, đàm phán và hòa giải lẫn nhau. Trong trường hợp không đạt giải pháp hòa giải Tranh chấp trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ khi xảy ra Tranh chấp, Tranh chấp sẽ được giải quyết bởi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (“VIAC”) bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (“VCCI”), theo các quy tắc trọng tài VIAC. Thủ tục tố tụng trọng tài sẽ được tiến hành bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Hội đồng trọng tài bao gồm ba (03) trọng tài viên được chỉ định theo các quy tắc trọng tài của VIAC. Địa điểm trọng tài tại thành phố Hồ Chí Minh; và

 

b/ Tất cả các điều khoản và điều kiện trong TC được điều chỉnh và giải thích bởi Luật pháp Việt Nam.

 

9. Điều khoản hiệu lực từng phần

 

Việc không thể thực thi hoặc vô hiệu bất kỳ điều khoản nào trong TC này theo luật pháp Việt Nam sẽ không có tác động đến việc thi hành hoặc tính hiệu lực của các điều khoản khác. Điều khoản không thể thực thi hoặc không hợp lệ sẽ được sửa đổi hoặc loại bỏ khỏi TC trong khi phần còn lại của TC sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

 

10. Tuyên bố miễn trừ và loại trừ trách nhiệm

 

Ưu đãi tùy thuộc vào sự sẵn do nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ đó cung cấp tại thời điểm quy đổi. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để thay thế Ưu đãi có cùng giá trị tương đương. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc thay thế Ưu đãi, quyết định của chúng tôi là quyết định cuối cùng;

 

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho những vấn đề phát sinh từ các sự kiện bất khả kháng hoặc tranh chấp giữa các Người dùng và thương nhân. Nếu tranh chấp phát sinh giữa Người dùng và thương nhân, các bên sẽ giải quyết trên cơ sở thỏa thuận, đàm phán và hòa giải lẫn nhau. Trong trường hợp này, Rainbow Loyalty Company Limited sẽ hỗ trợ cung cấp thông tin liên quan đến tranh chấp khi bên bị ảnh hưởng yêu cầu và theo luật pháp.

 

Tất cả các loại trừ và giới hạn trách nhiệm trong các điều khoản và điều kiện này được áp dụng cho sự an toàn của chúng tôi và lợi ích của tất cả các đối tác và nhà cung sản phẩm, dịch vụ.

 

11. Điều khoản sử dụng ứng dụng MyRewards

 

a/ Sử dụng ứng dụng MyRewards tại các cửa hàng đối tác trước mỗi giao dịch. Các đối tác được chọn có thể cho phép bạn tích lũy Xu MyRewards, vui lòng đảm bảo kiểm tra với đối tác đã chọn trước khi mua sắm/đặt hàng. Việc cấp Xu thưởng MyRewards tuân theo sự thống nhất giữa đối tác của chúng tôi và Chương trình MyRewards.

 

b/ Bạn tự động đồng ý nhận các thông tin truyền thông để hưởng những lợi ích khi tham gia MyRewards, dựa trên việc tham gia là Người dùng Chương trình MyRewards;

 

c/ Nếu bạn không muốn nhận thông tin tiếp thị hoặc quảng cáo ở định dạng điện tử, hoặc hội thoại, chỉ cần cập nhật thông tin này tại mục cài đặt trên ứng dụng di động của bạn. Khả năng tích lũy hoặc sử dụng Xu MyRewards của bạn sẽ không bị ảnh hưởng. Khi bạn chọn từ chối, bạn sẽ không nhận được thông báo về bất kỳ ưu đãi hay khuyến mãi đặc biệt nào. Việc từ chối này không áp dụng cho các thông tin truyền thông liên quan đến việc quản lý tài khoản của bạn, các thay đổi đối với Chương trình hoặc công ty sở hữu; và

 

d/ Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách trò chuyện trực tiếp, gửi email hoặc liên hệ với trung tâm hỗ trợ MyRewards qua mục “Trợ giúp” trên Ứng dụng di động.

 

12. Liên hệ

Tất cả Người dùng khi tham gia MyRewards có nghĩa là đã đồng ý tuân thủ quy định này. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của MyRewards theo thông tin bên dưới để được giải đáp:

 

II. ỨNG DỤNG MYREWARDS

 1. MÔ TẢ

 

Ứng dụng MyRewards (“Ứng dụng”) là phần mềm được Công ty Rainbow Loyalty Company Limited (“RLC”) phát triển cho tất cả các Người dùng của Ứng dụng.

 

2. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

 

Điều khoản và Điều kiện ("Thỏa thuận") là thỏa thuận pháp lý giữa Nhà phát triển ứng dụng ("Nhà phát triển", "chúng tôi", hoặc "của chúng tôi") và bạn (“Người dùng”). Thỏa thuận này nêu ra các điều khoản và điều kiện chung về việc bạn sử dụng Ứng dụng và bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của Ứng dụng.

 

Bạn thừa nhận đã đọc Thỏa thuận này và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện khi đăng ký tài khoản người dùng của Ứng dụng. Bằng cách tải xuống, trình duyệt, truy cập, đăng ký tài khoản và sử dụng Ứng dụng hoặc các dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này. Bạn cũng đồng ý rằng Ứng dụng có quyền gửi thông tin của bạn đến những nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến nhu cầu của bạn, người có thể liên hệ với bạn bằng thông tin đã được cung cấp. Nếu bạn không đồng ý tuân theo các điều khoản của Thỏa thuận này, bạn không được phép sử dụng hoặc truy cập Ứng dụng và các dịch vụ của Ứng dụng.

 

3. ĐỊNH NGHĨA

“Luật pháp” là bất kỳ các điều luật và quy định nào của Việt Nam;

“Chương trình MyRewards” (“MyRewards”) là chương trình khách hàng thân thiết được tạo bởi công ty Rainbow Loyalty Company Limited được sử dụng cho những khách hàng muốn trở thành Người dùng của chương trình khách hàng thân thiết bằng cách tải ứng dụng di động, cụ thể là Ứng dụng MyRewards để tích lũy hoặc đổi Xu MyRewards;

“Trang web” là www.myrewards.vn  được sở hữu và vận hành bởi Rainbow Loyalty Company Limited và/hoặc bên liên kết;

“Ứng dụng MyRewards” hoặc “Ứng dụng” là chương trình phần mềm MyRewards cho phép người dùng tham gia MyRewards do Rainbow Loyalty Company Limited triển khai trên điện thoại thông minh;

“Người dùng” là cá nhân đáp ứng đủ các tiêu chí được quy định tại Điều 4 của các Điều khoản và Điều kiện này và được cấp tài khoản bằng cách đăng ký Ứng dụng MyRewards;

“Đối tác/Thương nhân” là các tổ chức, doanh nghiệp hợp tác với Rainbow Loyalty Company Limited trong chương trình MyRewards.

“Dịch vụ” là dịch vụ được cung cấp tùy từng thời điểm bởi Rainbow Loyalty Company Limited bao gồm Điều khoản và điều kiện MyRewards được cập nhật, đăng tải danh mục thẻ quà tặng/ phiếu mua hàng điện tử, đăng ký ID Người dùng, kiểm tra Xu và/hoặc đổi Xu thưởng;

“Chính sách bảo mật” là Chính sách liên quan đến dữ liệu cá nhân được thu thập, sử dụng, lưu giữ, chia sẻ, tiết lộ hoặc chuyển đi bất cứ nơi nào sử dụng Ứng dụng và/hoặc Dịch vụ của chúng tôi;

“Bạn” hoặc “người dùng” là cá nhân, công ty hoặc tổ chức đã truy cập hoặc đang sử dụng Ứng dụng và/hoặc Dịch vụ của chúng tôi;

“ID Người dùng” là tài khoản người dùng sử dụng những Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp sau khi hoàn tất đăng ký trong Ứng dụng MyRewards; và

“Xu” là điểm thưởng được trao bởi MyRewards cho Người dùng khi Người dùng mua sản phẩm và/hoặc dịch vụ của Đối tác/Thương nhân của chúng tôi.

 

4. ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI DÙNG

 

Phải là công dân Việt Nam và từ mười tám tuổi trở lên (“Người dùng cá nhân”) hoặc phải được thành lập và tồn tại như pháp nhân theo quy định của pháp luật (“Người dùng Tổ chức”) để đủ điều kiện trở thành Người dùng của Chương trình MyRewards.

 

Phải đăng ký thành công để trở thành Người dùng thông qua tải ứng dụng di động và làm theo hướng dẫn để trở thành Người dùng;

 

Phải tuân thủ TC này và pháp luật về an ninh mạng; và

 

Đồng ý để chúng tôi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của bạn tại Việt Nam khi tham gia Chương trình MyRewards Thông tin này bao gồm chi tiết đăng ký, thông tin về việc sử dụng tư cách Người dùng MyRewards, mua sắm và thông tin khác mà bạn cung cấp và các thông tin cá nhân khác mà chúng tôi đã thu thập theo Chính sách bảo mật (cùng với "Thông tin"). Bạn sẽ cho phép chúng tôi sử dụng những Thông tin này để phân tích và quản lý Chương trình MyRewards bao gồm quản lý tài khoản Người dùng, lưu trữ và cập nhật chính xác số dư Xu MyRewards và/hoặc các công việc cụ thể khác của MyRewards.

 

 

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI DÙNG VỀ QUẢN LÝ THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Người dùng không được quyền chuyển tài khoản của mình cho các Người dùng khác hoặc cho các bên thứ ba ngay cả khi được bán hoặc đổi tên.

Người dùng phải chịu trách nhiệm kiểm soát và sử dụng mật khẩu đã đăng ký và không gây hại cho MyRewards. Nếu Người dùng gây thiệt hại cho các Người dùng hoặc bên thứ ba khác, Người dùng phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Người dùng phải thông báo cho Rainbow Loyalty Company Limited ngay lập tức về bất kỳ việc sử dụng sai hoặc sử dụng trái phép ID Người dùng. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về bảo mật ID và mật khẩu Người dùng của mình và cho mọi quyền truy cập được thực hiện với ID Người dùng của mình.

 

6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI DÙNG

 

Người dùng có các quyền và nghĩa vụ sau:

a. Hiểu quyền của mình trong Chính sách quyền riêng tư khi sử dụng các dịch vụ của Ứng dụng;

b. Sử dụng thông tin do Ứng dụng cung cấp cho các mục đích hợp pháp dưới sự chấp thuận của Rainbow Loyalty Company Limited;

c. Cung cấp thông tin cá nhân chính xác, địa chỉ email hợp lệ và hình ảnh bao gồm ảnh, chứng minh thư, giấy phép kinh doanh và/hoặc thông tin ngành khác khi được yêu cầu trong quá trình sử dụng dịch vụ;

d. Chịu trách nhiệm về tính hợp lệ và chính xác của tất cả các thông tin cũng như các tệp đính kèm được cung cấp trong Ứng dụng;

e. Duy trì tích lũy hoặc đổi Xu thưởng MyRewards trong thời gian liên tục hai mươi bốn (24) tháng để duy trì tài khoản Người dùng:

f. Tuân thủ luật pháp và Chính sách quyền riêng tư liên quan đến việc đăng ký và sử dụng Ứng dụng;

g. Không sao chép hoặc phân phối phần mềm này hoặc nội dung của phần mềm mà không có sự cho phép bằng văn bản của Nhà phát triển;

h. Theo dõi mọi cập nhật, thông báo hoặc thông tin mới khác do Ứng dụng cung cấp;

i. Không thực hiện bất kỳ các hành động hoặc cố ý vi phạm nào về bảo mật Ứng dụng; và

j. Không tiết lộ hoặc truyền đi hay thu thập dữ liệu của Ứng dụng mà không được Rainbow Loyalty Company Limited cho phép.

 

7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA Rainbow Loyalty Company Limited:

 

Rainbow Loyalty Company Limited có các quyền và nghĩa vụ sau:

 

a. Lưu trữ thông tin đăng ký của Đối tác/Thương nhân và Người dùng tham gia Chương trình MyRewards và thường xuyên cập nhật các thay đổi, bổ sung có liên quan;

 

b. Thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của Đối tác/Thương nhân và thông tin cá nhân của Người dùng;

 

c. ID Người dùng chỉ là công cụ trung gian để hưởng các Ưu đãi. Rainbow Loyalty Company Limited chỉ tham gia vào việc quản lý các Ưu đãi. Tất cả các Ưu đãi và lợi ích mà các Người dùng được hưởng từ chương trình sẽ được Đối tác/Thương nhân cung cấp trực tiếp cho Người dùng. Tài khoản được cung cấp cho Người dùng tại mọi thời điểm là tài sản của Rainbow Loyalty Company Limited;

d. Trong trường hợp Người dùng không tích lũy hoặc đổi Xu MyRewards trong thời gian liên tục hai mươi bốn (24) tháng, Rainbow Loyalty Company Limited có thể đóng tài khoản Người dùng đó;

 

e. Trong trường hợp Rainbow Loyalty Company Limited phát hiện Người dùng có hành vi gian lận trong việc sử dụng Xu thưởng, Rainbow Loyalty Company Limited có quyền thu hồi Xu thưởng trái phép và hủy bỏ tư cách Người dùng; và

 

f. Trong trường hợp thông tin liên lạc (điện thoại/email/địa chỉ) của Người dùng có thay đổi liên quan đến thông tin đã đăng ký, Người dùng có nghĩa vụ phải cập nhật thông tin ngay lập tức thông qua Ứng dụng MyRewards, Rainbow Loyalty Company Limited sẽ không chịu trách nhiệm về việc mất Xu hoặc thiệt hại liên quan phát sinh từ Người dùng, nếu thông tin mô tả trên không được cập nhật kịp thời cho Rainbow Loyalty Company Limited.

 

g.  Đăng ký Ứng dụng theo yêu cầu của pháp luật;

 

h. Tuân thủ các quy định của luật thương mại và các quy định pháp lý liên quan về hoạt động quảng cáo;

 

i. Xây dựng và xuất bản các điều khoản và điều kiện của chương trình MyRewards tại một siêu liên kết đến trang web của MyRewards; và

 

j. Danh mục Phiếu ưu đãi được Rainbow Loyalty Company Limited cập nhật thường xuyên trên Ứng dụng.

 

8. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG ỨNG DỤNG

 

Chúng tôi sẽ nỗ lực trong khả năng của mình để sửa bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào ngay khi có thể sau khi được thông báo về chúng. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo Ứng dụng sẽ không có lỗi và chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ khiếm khuyết, lỗi hoặc thiếu sót nào như vậy. Trong trường hợp có bất kỳ khiếm khuyết, lỗi hoặc thiếu sót nào, bạn hãy thông báo với chúng tôi;

 

Chúng tôi không đảm bảo Ứng dụng không có vi-rút hoặc bất kỳ thứ gì khác có thể ảnh hưởng có hại cho công nghệ;

 

Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi, thay thế, tạm dừng hoặc xóa tùy từng thời điểm mà không cần thông báo bất kỳ thông tin nào trên Ứng dụng. Quyền truy cập vào Ứng dụng của bạn đôi khi cũng có thể bị hạn chế để sửa chữa, bảo trì hoặc giới thiệu các chức năng hay dịch vụ mới. Chúng tôi sẽ cố gắng khôi phục quyền truy cập đó ngay khi có thể. Để tránh nghi ngờ, chúng tôi có quyền rút thông tin khỏi Ứng dụng bất cứ lúc nào;

 

Chúng tôi có quyền chặn quyền truy cập và/hoặc chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ tài liệu nào mà có thể phát sinh vi phạm Thỏa thuận này trong phạm vi cho phép.

9. DỊCH VỤ DO ĐỐI TÁC/ THƯƠNG NHÂN CUNG CẤP

 

Đối tác/Thương nhân phải cung cấp đầy đủ thông tin liên quan riêng và phải tự chịu trách nhiệm về thông tin đó.

 

Ứng dụng chỉ đăng thông tin, hình ảnh của Đối tác/Thương nhân và những ưu đãi Xu MyRewards cho việc mua hàng hóa/dịch vụ từ họ. Ứng dụng không đăng bất kỳ thông tin nào về hàng hóa/dịch vụ của Đối tác/Thương nhân.

 

Bất kỳ thủ tục nào, bao gồm nhưng không giới hạn về việc giao hàng, xác nhận/hủy đơn hàng, trả lại/hoàn tiền, bảo hành hàng hóa/dịch vụ do Đối tác/Thương nhân cung cấp không nằm trong phạm vi của Trang web/Ứng dụng MyRewards.

 

Rainbow Loyalty Company Limited không thể đảm bảo bạn sẽ hài lòng với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào bạn mua từ trang Đối tác/Thương nhân có liên kết đến hoặc từ Ứng dụng MyRewards vì trang web của họ được sở hữu và vận hành độc lập. Rainbow Loyalty Company Limited không xác nhận bất kỳ hàng hóa nào cũng không thực hiện bất kỳ bước nào để xác nhận tính chính xác hoặc độ tin cậy của thông tin có trên các trang web đó Rainbow Loyalty Company Limited không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính bảo mật của thông tin (bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin thẻ tín dụng và các thông tin cá nhân khác), bạn có thể được bên thứ ba yêu cầu cung cấp và bạn không thể chối từ bất kỳ khiếu nại nào chống lại chúng tôi đối với trang web đó. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn có hoạt động điều tra cần thiết hoặc phù hợp trước khi tiến hành giao dịch trực tuyến với bất kỳ đối tác/thương nhân nào.

 

10. SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

Tên và logo của MyRewards cũng như các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa và logo khác được sử dụng gắn kết với Ứng dụng là các nhãn hiệu của Rainbow Loyalty Company Limited. Các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa và logo khác được sử dụng trong Ứng dụng là nhãn hiệu của chủ sở hữu tương ứng. Không thương hiệu nào được phép sao chép, bắt chước hoặc sử dụng toàn bộ hoặc một phần mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Rainbow Loyalty Company Limited hoặc chủ sở hữu nhãn hiệu hiện hành. Ứng dụng và nội dung trong đó được bảo vệ bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế và quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu khác được dành riêng cho Rainbow Loyalty Company Limited và người cấp phép.

 

Chúng tôi sẽ không do dự thực hiện các hành động pháp lý chống lại bất kỳ việc sử dụng trái phép thương hiệu, tên hoặc biểu tượng của chúng tôi để giữ gìn và bảo vệ các quyền của mình trong vấn đề này. Tất cả các quyền lợi không được công nhận ở đây đều được bảo lưu. Tên sản phẩm và công ty khác được đề cập ở đây cũng có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng.

 

11. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM VÀ LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM

 

Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, chúng tôi loại trừ tất cả các cam kết, bảo đảm và điều kiện liên quan đến Ứng dụng và việc sử dụng Ứng dụng này. Bạn hiểu và đồng ý rằng Rainbow Loyalty Company Limited và/hoặc Nhà phát triển sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ hoặc liên quan đến:

 

 • Mọi quyền truy cập, sử dụng hoặc không có khả năng truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng;

 • Bất kỳ hệ thống, máy chủ, hoặc kết nối bị lỗi, lỗi, thiếu sót, gián đoạn hoặc kết nối chậm;

 • Bất kỳ vi rút hoặc mã, macro, chương trình độc hại hoặc đồi trụy có thể làm hỏng thiết bị máy tính, chương trình hoặc các thuộc tính khác của bạn;

 • Bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất tài sản nào phát sinh từ việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc truy cập trái phép hay có những hành động bất hợp pháp khác bởi bên thứ ba, hoặc do lỗi hay thiếu sót trong bất kỳ nội dung nào, bao gồm mọi thiệt hại hoặc tổn thất do sử dụng chúng; và

 • Bất kỳ cuộc tấn công nào vào hệ thống bảo mật trên thiết bị của bạn như lừa đảo, hack tài khoản làm mất dữ liệu cá nhân, Xu MyRewards và thông tin liên quan. Trong trường hợp Người dùng bị mất Xu MyRewards, Rainbow Loyalty Company Limited sẽ đưa ra các hành động hợp lý để hỗ trợ Người dùng báo cáo trường hợp này cho cơ quan có thẩm quyền nơi Người dùng yêu cầu và thực hiện các hành động cần thiết khác được pháp luật cho phép để báo cáo và thông báo việc tấn công đến các cơ quan có thẩm quyền.

 

12. BỒI THƯỜNG

 

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Nhà phát triển của Ứng dụng cũng như các bên liên quan, giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý của Ứng dụng không bị tổn hại và chống lại mọi trách nhiệm, tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí, bao gồm phí luật sư hợp lý, phát sinh liên quan đến hoặc phát sinh từ bên thứ ba cáo buộc, khiếu nại, hành động, tranh chấp hoặc yêu cầu chống lại bất kỳ vấn đề nào liên quan việc sử dụng Ứng dụng, dịch vụ hay bất kỳ hành vi sai trái cố ý nào từ phía bạn.

 

13. THAY ĐỔI

 

Chúng tôi có quyền sửa đổi Thỏa thuận này hoặc các chính sách của Thỏa thuận liên quan đến Ứng dụng hoặc dịch vụ bất cứ lúc nào. Bằng cách sử dụng Ứng dụng, xem như bạn từ bỏ quyền được thông báo hoặc đồng ý với bất kỳ sửa đổi, thay thế hoặc bổ sung nào cho các Điều khoản và Điều kiện (nếu có). Trừ khi chúng tôi có quy định khác, các thay đổi sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên chúng tôi đăng trong Ứng dụng. Việc tiếp tục sử dụng Ứng dụng sau đó sẽ cấu thành sự đồng ý của bạn.

 

14. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 

a. Thỏa thuận này được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp Việt Nam.

 

b. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này ("Tranh chấp"), các bên liên quan đồng ý thực hiện mọi nỗ lực trên tinh thần thiện chí để thảo luận các vấn đề nhằm mục đích giải quyết Tranh chấp bằng cách thương lượng.

c. Trong trường hợp không đạt được giải pháp hòa giải cho Tranh chấp trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ khi Tranh chấp xảy ra, Tranh chấp sẽ được giải quyết bởi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (“VIAC”) bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (“VCCI”) theo các quy tắc trọng tài VIAC. Thủ tục tố tụng trọng tài sẽ được tiến hành bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Hội đồng trọng tài bao gồm ba (03) trọng tài viên được chỉ định theo các quy tắc trọng tài của VIAC. Địa điểm trọng tài ở thành phố Hồ Chí Minh.

 

15. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

 1. Chấm dứt

Rainbow Loyalty Company Limited duy trì quyền, theo quyết định riêng của mình, chấm dứt các dịch vụ trên Ứng dụng có hoặc không có bất kỳ lý do nào và/hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Ứng dụng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước hoặc không cần lý do. Bằng cách sử dụng Ứng dụng, xem như bạn đã từ bỏ quyền thông báo hủy bỏ của Rainbow Loyalty Company Limited (nếu có). Rainbow Loyalty Company Limited sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí nào gây ra hoặc phát sinh từ việc chấm dứt dịch vụ Ứng dụng.

 

2. Toàn bộ thỏa thuận. Thỏa thuận này (bao gồm Chính sách bảo mật) cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Rainbow Loyalty Company Limited về việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi và thay thế mọi thỏa thuận trước đó;

 

3. Không có người thụ hưởng. Thỏa thuận này chi phối mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi và không tạo ra bất kỳ quyền nào cho bất kỳ ai khác. Mặc dù đã nói ở trên, trong trường hợp chuyển giao hoặc chuyển nhượng hợp lệ, Thỏa thuận này sẽ có giá trị ràng buộc và có hiệu lực đối với lợi ích của các đại diện, người kế thừa và các nhiệm vụ được phép của bên liên quan;

 

4. Thông báo cho người dùng Ứng dụng. Trong trường hợp bạn tải xuống, cài đặt hoặc truy cập Ứng dụng thông qua thiết bị, bạn thừa nhận và đồng ý các điều khoản bổ sung sau sẽ được áp dụng (trong trường hợp có mâu thuẫn giữa các điều khoản bổ sung trong phần này và các điều khoản khác trong Thỏa thuận thì các điều khoản bổ sung này sẽ Chiếm ưu thế);

 

5. Thông tin liên lạc. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin dưới đây để được giải đáp:

 

 

III. TRANG WEB

Điều khoản sử dụng bao gồm tất cả các điều khoản và điều kiện chi phối việc sử dụng và truy cập vào các mục nhất định của Trang web này và mọi phụ lục áp dụng tùy từng thời điểm.

Bằng cách đăng nhập bằng Tài khoản Người dùng hoặc truy cập Trang web này, bạn đã đọc và chấp nhận Điều khoản sử dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với Chính sách bảo mật, mọi phụ lục, bổ sung, tệp đính kèm tạo thành một thỏa thuận ràng buộc giữa bạn (được định nghĩa ở đây) và Rainbow Loyalty Company Limited.

Điều khoản sử dụng có hiệu lực với Bạn kể từ thời điểm Bạn chấp nhận sử dụng Trang web này.

 

GIỚI THIỆU TRANG WEB

 

Trang web này là một trang web thông tin tích hợp của Rainbow Loyalty Company Limited để giới thiệu Chương trình MyRewards; cho phép các Người dùng của Chương trình MyRewards đăng nhập, tìm tích lũy thông tin Xu MyRewards, thông tin về Đối tác/Thương nhân MyRewards và các ưu đãi.

 

ĐỊNH NGHĨA

 

1. “Luật pháp” là bất kỳ các điều luật và quy định nào của Việt Nam;

 

2. “Chương trình MyRewards” (“MyRewards”) là chương trình khách hàng thân thiết được tạo bởi công ty Rainbow Loyalty Company Limited được sử dụng cho những khách hàng muốn trở thành Người dùng của chương trình khách hàng thân thiết bằng cách tải ứng dụng di động cụ thể là Ứng dụng MyRewards để tích lũy hoặc đổi Xu MyRewards;

 

3. “Trang web” là www.myrewards.vn được được sở hữu và vận hành bởi Rainbow Loyalty Company Limited và/hoặc bên liên kết;

 

4. “Ứng dụng Rainbow Rewards” hoặc “Ứng dụng” là chương trình phần mềm MyRewards cho phép người dùng tham gia MyRewards do Rainbow Loyalty Company Limited triển khai trên điện thoại thông minh;

 

5. “Người dùng” là cá nhân đáp ứng đủ các tiêu chí được quy định tại Điều 4 của các Điều khoản và Điều kiện này và được cấp tài khoản bằng cách đăng ký Ứng dụng MyRewards;

 

6. “Đối tác” hoặc “Thương nhân” là các tổ chức, doanh nghiệp hợp tác với Rainbow Loyalty Company Limited trong chương trình MyRewards;

 

7. “Nhà cung cấp Giải thưởng” là tổ chức hoặc doanh nghiệp có trách nhiệm quy đổi phần thưởng tại cửa hàng hoặc thông qua trực tuyến

 

8. “Dịch vụ” là dịch vụ được cung cấp tùy từng thời điểm bởi công ty Rainbow Loyalty Company Limited hoặc đối tác, thương nhân liên quan tới việc cập nhật các Điều khoản và điều kiện chương trình MyRewards, đăng tải danh mục thẻ quà tặng/ phiếu mua hàng điện tử, đăng ký ID Người dùng, kiểm tra Xu thưởng…;

 

9. “Chính sách bảo mật” là Chính sách liên quan đến dữ liệu cá nhân được thu thập, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ, tiết lộ hoặc chuyển đi bất cứ nơi nào sử dụng Ứng dụng và/hoặc Dịch vụ của chúng tôi;

 

10. “Bạn” hoặc “người dùng” là cá nhân, công ty hoặc tổ chức đã truy cập hoặc đang sử dụng Ứng dụng và/hoặc Dịch vụ của chúng tôi;

 

11. “ID Người dùng” là tài khoản sử dụng Dịch vụ mà chúng tôi cấp cho người dùng sau khi hoàn tất đăng ký trong Ứng dụng MyRewards; và

 

12. “Xu” là điểm thưởng được trao bởi MyRewards cho Người dùng khi Người dùng mua sản phẩm và/hoặc dịch vụ của Đối tác/Thương gia của chúng tôi.

 

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI DÙNG VỀ QUẢN LÝ THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

 

13. Người dùng không được quyền chuyển tài khoản của mình cho các Người dùng khác hoặc cho các bên thứ ba ngay cả khi được bán hoặc đổi tên.

 

14. Người dùng phải chịu trách nhiệm kiểm soát và sử dụng mật khẩu đã đăng ký và không gây hại cho MyRewards. Nếu Người dùng gây thiệt hại cho các Người dùng hoặc bên thứ ba khác, Người dùng phải chịu trách nhiệm bồi thường.

 

15. Người dùng phải thông báo cho Rainbow Loyalty Company Limited ngay lập tức về bất kỳ việc sử dụng sai hoặc sử dụng trái phép ID Người dùng. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về bảo mật ID và mật khẩu Người dùng của mình và cho mọi quyền truy cập được thực hiện với ID Người dùng của mình.

 

KHẢ NĂNG TRUY CẬP CỦA NGƯỜI DÙNG

16. Đăng ký/Đăng nhập: Người dùng phải đăng ký qua Ứng dụng MyRewards, sau đó sử dụng ID Người dùng của mình để đăng nhập Trang web.

 

17. Tra cứu Xu MyRewards: Sau khi đăng nhập, Người dùng có thể tra cứu Xu thưởng của mình, lịch sử giao dịch và các chức năng khác.

 

QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG NỘI DUNG CỦA TRANG WEB

 

18. Tuân thủ Luật pháp: Khi sử dụng nội dung Trang web, bạn không được vi phạm bất kỳ Luật pháp hiện hành nào, bao gồm luật bản quyền hoặc luật thương hiệu như được nêu tại mục 19 trong tài liệu này. Mặt khác, trang web này và nội dung của nó không được sử dụng bất hợp pháp hoặc cho mục đích bị cấm hoặc vi phạm các quyền và lợi ích hợp pháp của người hoặc tổ chức khác. Vi phạm Luật pháp hiện hành, Bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho hành vi vi phạm đó trước pháp luật và bất kỳ bên thứ ba nào và đảm bảo rằng chúng tôi được miễn và vô hại trước hành vi vi phạm hoặc khiếu nại từ bên thứ ba.

 

19. Hạn chế sử dụng nội dung Trang web: Trừ khi được Rainbow Loyalty Company Limited ủy quyền bằng văn bản, tài liệu từ Trang web này không được phép sao chép, tải lên, đăng tin, chuyển giao, siêu liên kết hoặc phân phối theo bất kỳ cách nào. Bạn chỉ có thể tải xuống các tài liệu được hiển thị trên trang web này để sử dụng miễn là bạn không xóa bản quyền hoặc thông báo độc quyền nào khác có trong tài liệu. Bạn không được phân phối, sửa đổi, chuyển giao, tái sử dụng, đăng lại, liên kết, lưu trữ hoặc sử dụng nội dung của trang web này cho mục đích công cộng hoặc thương mại, bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh và video mà không có sự cho phép bằng văn bản của Rainbow Loyalty Company Limited.

 

KIỂM SOÁT THÔNG TIN

20. Thông tin về Đối tác/Thương nhân: Đối tác/Thương nhân phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan và phải tự chịu trách nhiệm về thông tin đó.

 

21. Đăng bài liên quan đến Đối tác/Thương nhân: Thông tin liên quan đến Đối tác/Thương nhân sẽ được đăng trên Trang web bao gồm (i) ưu đãi của Đối tác/Thương nhân cho chương trình MyRewards để Người dùng có thể mua hoặc đổi Xu thưởng cho hàng hóa/dịch vụ từ Đối tác/Thương nhân; và (ii) các quy định liên quan đến việc đổi Xu của các đơn vị cung cấp Ưu đãi.

 

22. Bất kỳ thủ tục nào, bao gồm nhưng không giới hạn, việc giao hàng, xác nhận/hủy đơn hàng, trả lại/hoàn tiền, bảo hành hàng hóa/dịch vụ do Đối tác/Thương nhân cung cấp phải tuân theo quy định của từng Đối tác hoặc Thương nhân mà không phải là kiểm soát thông tin chính thức của chúng tôi.

 

24. Thông tin liên quan đến trang web của Đối tác/Thương nhân: Bạn có thể mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào từ trang web Đối tác/Thương nhân của chúng tôi liên kết đến hoặc hiển thị trên Trang web MyRewards, các trang web đó được sở hữu và vận hành độc lập với MyRewards, do đó chúng tôi không thể đảm bảo bạn sẽ hài lòng với các sản phẩm hoặc dịch vụ hay thông tin đó;

 

25. Không bảo đảm với thông tin về hàng hóa và dịch vụ của Đối tác/Thương nhân: Trong suốt Chương trình MyRewards, MyRewards không chứng nhận bất kỳ hàng hóa cũng không thực hiện bất kỳ bước nào để xác nhận tính chính xác hoặc độ tin cậy của những thông tin có trên các trang web đó. Rainbow Loyalty Company Limited không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính bảo mật của thông tin (bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin thẻ tín dụng và thông tin cá nhân khác), bạn có thể được bên thứ ba yêu cầu cung cấp và bạn không thể chối từ bất kỳ khiếu nại nào chống lại chúng tôi đối với trang web đó. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn có hoạt động điều tra cần thiết hoặc phù hợp trước khi tiến hành giao dịch trực tuyến với bất kỳ đối tác/thương nhân nào.

 

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA RAINBOW LOYALTY COMPANY LIMITED

25. Quyền:

 

a. Lưu trữ thông tin đăng ký của Đối tác/Thương nhân, Người dùng tham gia Chương trình MyRewards và thường xuyên cập nhật các thay đổi, bổ sung có liên quan;

b. Sử dụng dữ liệu của bạn để nghiên cứu và phát triển dịch vụ của chúng tôi;

 

c. Yêu cầu Người dùng cung cấp định kỳ thêm thông tin cá nhân thông qua nghiên cứu thị trường hoặc khảo sát qua việc họ tự nguyện tham gia vào nghiên cứu hoặc khảo sát thị trường đó;

 

d. Thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của Đối tác/Thương nhân và thông tin cá nhân của người dùng;

 

e. ID Người dùng chỉ là công cụ trung gian để hưởng các ưu đãi. Rainbow Loyalty Company Limited chỉ tham gia vào việc quản lý các ưu đãi. Tất cả các ưu đãi và lợi ích mà các Người dùng được hưởng từ chương trình sẽ được Đối tác/Thương nhân cung cấp trực tiếp cho Người dùng. Tài khoản được cung cấp cho Người dùng mọi thời điểm là tài sản của Rainbow Loyalty Company Limited;

 

f. Trong trường hợp Rainbow Loyalty Company Limited phát hiện Người dùng có hành vi gian lận trong việc sử dụng Xu, Rainbow Loyalty Company Limited có quyền thu hồi Xu thưởng trái phép và hủy bỏ tư cách Người dùng; và

 

g. Trong trường hợp thông tin liên lạc (điện thoại/email/địa chỉ) của Người dùng có thay đổi liên quan đến thông tin đã đăng ký, Người dùng có nghĩa vụ phải cập nhật thông tin ngay lập tức thông qua Ứng dụng MyRewards. Rainbow Loyalty Company Limited sẽ không chịu trách nhiệm về việc mất Xu hoặc thiệt hại liên quan phát sinh từ Người dùng, nếu thông tin mô tả trên không được cập nhật kịp thời cho Rainbow Loyalty Company Limited.

 

26. Nghĩa vụ:

 

a. Tuân thủ các quy định của luật thương mại và các quy định pháp lý có liên quan;

b. Xây dựng và xuất bản các điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư trên trang web;

 

c. Danh mục phiếu mua hàng điện tử được Rainbow Loyalty Company Limited cập nhật thường xuyên trên Trang web; và

 

d. Các nghĩa vụ khác theo quy định trong Điều khoản sử dụng này và theo Luật.

 

AN NINH TRANG WEB

 

27. Bạn đồng ý không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc chương trình nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động thường xuyên của trang Web này hay bất kỳ giao dịch nào được thực hiện trên trang Web, can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào việc sử dụng Trang web này của người khác, bao gồm nhưng không giới hạn các hành động sau:

 

a. Vi phạm hoặc cố ý vi phạm quyền riêng tư của Trang web này;

b. Hack hoặc cố gắng hack hay xâm nhập trang web bằng bất kỳ phương tiện, công cụ nào như công cụ hack, sniffers, virus và Trojans. Bạn sẽ bị truy tố theo Luật pháp hiện hành nếu có bất kỳ hành động nào cố ý thực hiện những việc nêu trên;

 

c. Truy cập dữ liệu hoặc đăng nhập vào máy chủ hoặc tài khoản mà bạn không được phép truy cập;

 

d. Cố gắng thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng hệ thống hoặc mạng bảo mật hay vi phạm xác thực mà không có sự cho phép bằng văn bản của Rainbow Loyalty Company Limited;

 

e. Cố gắng can thiệp vào Dịch vụ đối với bất kỳ Người dùng, máy chủ hoặc mạng nào khác, thông qua việc gửi vi-rút hoặc phần mềm độc hại đến Trang web, gây quá tải hoặc spam trang web; và/hoặc

 

f. Giả mạo bất kỳ tiêu đề gói TCP/IP hoặc mẩu thông tin tiêu đề nào trong bất kỳ email hoặc nhóm tin nào.

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG VÀ THỜI GIAN BẢO TRÌ

 

28. Trang web có thể hoạt động 24/7. Tuy nhiên, Rainbow Loyalty Company Limited có quyền tắt hệ thống để bảo trì mà không cần thông báo trước khi cần thiết. Rainbow Loyalty Company Limited sẽ cố gắng hết sức để lập kế hoạch và thông báo về sự không có sẵn của hệ thống bằng cách đăng thông báo được hiển thị trên trang web. Rainbow Loyalty Company Limited sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát phát sinh từ việc tắt hệ thống này.

 

BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

29. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương hiệu, logo, biểu tượng và tên miền trên trang web này, trong số các loại khác, nếu có, là tài sản của Rainbow Loyalty Company Limited. Không có nội dung nào trên trang web được hiểu là cấp phép, ngụ ý hay nói cách khác bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương hiệu, logo, biểu tượng và tên miền nào được hiển thị trên trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản của Rainbow Loyalty Company Limited hoặc bên thứ ba sở hữu các nhãn hiệu hoặc tên đó được hiển thị trên trang web này. Việc bạn sử dụng thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương hiệu, logo, biểu tượng và tên miền được hiển thị trên trang web này hoặc bất kỳ nội dung nào khác trên trang web, trừ khi được cung cấp ở đây, đều bị nghiêm cấm. Ảnh hiển thị trên trang này là tài sản của hoặc được sử dụng với sự cho phép của Rainbow Loyalty Company Limited. Việc bạn sử dụng những hình ảnh này, trực tiếp hoặc bằng proxy là không được phép trừ khi được cho phép cụ thể. Việc sử dụng trái phép hình ảnh có thể vi phạm luật bản quyền, luật thương hiệu, luật riêng tư và công khai, luật pháp và quy định truyền thông.

CAM KẾT BẢO MẬT

 

30. Chính sách bảo mật của chúng tôi sẽ được áp dụng cho tất cả các hoạt động liên quan đến thông tin cá nhân mà Rainbow Loyalty Company Limited có thể thu thập, lưu trữ, chia sẻ, tiết lộ hoặc truyền tải. Bạn chấp nhận và hiểu Chính sách bảo mật của chúng tôi tại đây

 

LIÊN KẾT TỚI TRANG WEB KHÁC

 

31. Trang web này được liên kết với các trang web khác được thỏa thuận giữa Rainbow Loyalty Company Limited và các bên nhưng không được Rainbow Loyalty Company Limited duy trì hoặc kiểm soát. Rainbow Loyalty Company Limited không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung nào hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ tại các trang Web đó. Bạn có thể truy cập bất kỳ và tất cả các trang web được liên kết hoàn toàn theo ý bạn, nhưng Rainbow Loyalty Company Limited sẽ không chịu trách nhiệm về kết quả của bất kỳ tương tác nào như vậy.

 

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

 

32. Trong phạm vi tối đa được Pháp luật cho phép, thông tin trên Trang web này được cung cấp toàn bộ và không được bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngầm định.

33. Mặc dù Rainbow Loyalty Company Limited quan tâm tới việc cung cấp dịch vụ trang web, tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo rằng trang web sẽ không hoạt động mà không có lỗi hoặc không có vi-rút, sâu, trojan hoặc các mã phá hoại hay gây hại khác. Rainbow Loyalty Company Limited không và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào đối với thiết bị máy tính hoặc tài sản khác của bạn do bạn truy cập, sử dụng, duyệt trang web hay tải xuống bất kỳ tài liệu, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, video hoặc âm thanh từ trang web này hoặc phát sinh liên quan đến hiệu suất, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, vi rút máy tính, sự chậm trễ trong hoạt động hoặc truyền hoặc lỗi hệ thống. Ngoài ra, Rainbow Loyalty Company Limited không chịu trách nhiệm cho bất kỳ cuộc tấn công nào vào hệ thống bảo mật trên thiết bị của bạn như lừa đảo, hack tài khoản làm mất dữ liệu cá nhân, Xu MyRewards và thông tin liên quan. Trong trường hợp Người dùng bị mất Xu MyRewards, Rainbow Loyalty Company Limited sẽ có các hành động hợp lý để hỗ trợ Người dùng báo cáo trường hợp này cho cơ quan có thẩm quyền nơi Người dùng yêu cầu và thực hiện các hành động cần thiết khác được pháp luật cho phép để báo cáo và thông báo loại tấn công đến các cơ quan có thẩm quyền.

 

Rainbow Loyalty Company Limited có quyền tắt hệ thống để bảo trì khi cần thiết và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc tắt hệ thống đó. Rainbow Loyalty Company Limited sẽ cố gắng hết sức để lập kế hoạch và thông báo về sự không có sẵn của hệ thống bằng cách đăng thông báo sẽ được hiển thị trên Trang web.

34. Rainbow Loyalty Company Limited cũng từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với:

a. Bất kỳ mất mát hoặc không có khả năng truy xuất dữ liệu hay thông tin đã tạo ra và bao gồm cả việc không cung cấp, sử dụng sai, cung cấp sai do gián đoạn, tạm dừng hoặc chấm dứt dịch vụ của trang web này;

 

b. Bất kỳ sự không chính xác nào liên quan đến thông tin hoặc tài nguyên có sẵn, nhận hoặc truyền tải qua Trang web;

 

c. Bất kỳ vấn đề, lỗi hoặc khiếm khuyết trên trang web;

 

d. Bất kỳ sự chậm trễ hoặc không có khả năng của Rainbow Loyalty Company Limited trong việc cung cấp các dịch vụ Trang web theo Điều khoản sử dụng cho mọi lỗi điện tử, cơ khí, hệ thống, xử lý dữ liệu hoặc viễn thông, thiên tai, xáo trộn dân sự hoặc bất kỳ sự kiện nào ngoài tầm kiểm soát của Rainbow Loyalty Company Limited; và

 

e. Bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào được các nhà cung cấp dịch vụ của Rainbow Loyalty Company Limited cung cấp.

 

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

 

35. Ngoại trừ những trường hợp bị Pháp luật nghiêm cấm, bạn hiểu và đồng ý rằng Rainbow Loyalty Company Limited sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí nào, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các thiệt hại kinh tế đặc biệt hoặc trực tiếp phát sinh từ hoặc liên quan đến:

 

a. Mọi quyền truy cập, sử dụng, không có khả năng truy cập hoặc sử dụng trang web hoặc dịch vụ, hoặc tin tưởng vào thông tin trên Trang web này;

 

b. Bất kỳ lỗi, thiếu sót, gián đoạn hệ thống, máy chủ hoặc kết nối chậm; và

 

c. Bất kỳ vi rút hoặc mã, vĩ mô, chương trình độc hại hoặc đồi trụy có thể làm hỏng thiết bị máy tính của bạn, các chương trình hoặc các thuộc tính khác.

BỒI THƯỜNG

 

36. Bạn đồng ý bồi thường và giữ chúng tôi không bị tổn hại cũng như chống lại mọi khiếu nại, hành động hoặc yêu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí pháp lý và kế toán hợp lý, cáo buộc hoặc kết quả từ việc bạn sử dụng Trang web, Dịch vụ hoặc vi phạm của bạn về Điều khoản sử dụng.

 

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

 

37. Chấm dứt

 

Rainbow Loyalty Company Limited duy trì quyền, theo quyết định riêng của mình, chấm dứt các dịch vụ trên Trang web vì bất kỳ lý do gì và/hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước hoặc không cần lý do. Khi sử dụng Trang web, xem như bạn đã từ bỏ quyền thông báo hủy bỏ của Rainbow Loyalty Company Limited (nếu có). Rainbow Loyalty Company Limited sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí nào gây ra hay phát sinh từ việc chấm dứt dịch vụ Website.

 

38. Sửa đổi

 

Rainbow Loyalty Company Limited có quyền sửa đổi và thay đổi nội dung của Điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn. Khi sử dụng Trang web, xem như bạn đã từ bỏ quyền được thông báo hoặc đồng ý với bất kỳ sửa đổi, thay thế hoặc bổ sung nào cho Điều khoản sử dụng (nếu có). Các thay đổi sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên chúng xuất hiện trên Trang web. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau thời gian quy định, xem như bạn đã chấp nhận những thay đổi đó.

 

39. Luật điều chỉnh và quyền hạn xét xử

 

a. Tất cả các điều khoản và điều kiện trong Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh và giải thích theo Luật pháp Việt Nam.

 

b. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào giữa bạn và Rainbow Loyalty Company Limited phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận ("Tranh chấp"), các bên liên quan đồng ý thực hiện mọi nỗ lực trên tinh thần thiện chí để thảo luận các vấn đề nhằm giải quyết Tranh chấp bằng phương thức đàm phán.

 

c. Trong trường hợp không đạt được giải pháp hòa giải cho Tranh chấp trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ khi Tranh chấp xảy ra, Tranh chấp sẽ được giải quyết bởi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (“VIAC”) bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (“VCCI”), theo các quy tắc trọng tài VIAC. Thủ tục tố tụng trọng tài sẽ được tiến hành bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Hội đồng trọng tài bao gồm ba (03) trọng tài viên được chỉ định theo các quy tắc trọng tài VIAC. Địa điểm trọng tài là ở thành phố Hồ Chí Minh.

 

LIÊN HỆ

         

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới để được giải đáp:

 

My Rewards Final 2020 RGB Purple Transparent.png

Hotline:  1900 6363 02

Email hỗ trợ:  support@myrewards.vn

Tải  ứng dụng

LIÊN HỆ:

 @2021 Công Ty TNHH Rainbow Loyalty

Địa chỉ:  Tòa nhà Cavi Building, 51D Đường Đinh Bộ Lĩnh,  Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Giấy  Chứng Nhận Kinh Doanh số   0316506723  do Sở  Kế Hoạch Và Đầu Tư  Thành  phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/09/2020