Chính Sách Bảo Mật

I. ỨNG DỤNG MYREWARDS

 

Chúng tôi, Công ty Rainbow Loyalty Company Limited, (“RLC” hoặc “chúng tôi”) cam kết tôn trọng quyền riêng tư, tính toàn vẹn và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn khi truy cập vào ứng dụng của chúng tôi, cụ thể là Ứng dụng MyRewards (“Ứng dụng”). Chúng tôi có quyền thay đổi các thông lệ và Chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào. Tại thời điểm người dùng truy cập Ứng dụng sẽ áp dụng phiên bản hiện tại của Chính sách bảo mật đó và bạn đồng ý dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập sẽ phải tuân theo Chính sách bảo mật và phiên bản sửa đổi tùy từng thời điểm. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra trang này thường xuyên để biết các thông lệ hiện tại của chúng tôi.

 

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cá nhân (“Dữ liệu cá nhân”) bất cứ khi nào bạn sử dụng dịch vụ và ứng dụng của chúng tôi. Do đó, chúng tôi tạo Chính sách bảo mật này cho các hoạt động liên quan đến Dữ liệu cá nhân được điều chỉnh bởi Luật pháp Việt Nam (“Luật pháp”) áp dụng cho người dùng Internet và là thành viên của MyRewards.

 

1. Thu thập dữ liệu cá nhân

 

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập sẽ tùy thuộc vào hoàn cảnh và Ứng dụng bạn đang sử dụng. Chúng tôi thu thập dữ liệu theo hai (03) cách sau: (a) dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi; (b) dữ liệu chúng tôi thu thập tự động; và (c) dữ liệu từ các nguồn khác.

 

a. Dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi

 

Chúng tôi thu thập tất cả thông tin mà bạn tự nguyện cung cấp bất cứ khi nào sử dụng Dịch vụ và Ứng dụng bao gồm:

 • Thông tin đăng ký hồ sơ người dùng như tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ email, số điện thoại liên hệ và các thông tin nhận dạng khác nếu cần thiết;

 • Xác minh danh tính thông qua các phương tiện truyền thông xã hội như đăng nhập bằng phương tiện truyền thông xã hội;

 • Dữ liệu hàng hóa/dịch vụ tiêu thụ, thông tin thanh toán của bạn; và

 • Dữ liệu khác bạn chọn để cung cấp cho chúng tôi.

 

b. Dữ liệu chúng tôi thu thập tự động

 

Chúng tôi có quyền thu thập các thông tin, dữ liệu liên quan đến hoạt động mà Người dùng thực hiện trong khuôn khổ Dịch vụ và Ứng dụng của chúng tôi như:

 • Địa chỉ IP và số nhận dạng thiết bị di động của bạn như ID thiết bị, ID quảng cáo, địa chỉ MAC, IMEI;

 • dữ liệu về thiết bị, như tên thiết bị và hệ điều hành, loại trình duyệt, ngôn ngữ;

 • dữ liệu định vị vị trí chính xác (GPS, với sự đồng ý của bạn); và

 • dữ liệu về việc sử dụng Ứng dụng của bạn.

 

c. Dữ liệu từ các nguồn khác

 

Khi chúng tôi thu thập Dữ liệu cá nhân từ các nguồn khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên của bạn, thông tin liên hệ và thông tin nhận dạng khác khi cần, chúng tôi đảm bảo rằng dữ liệu đó được chuyển đến cho chúng tôi phù hợp theo luật pháp hiện hành. Những nguồn này bao gồm:

 • Từ các chương trình giới thiệu;

 • Từ các Đối tác/Thương nhân của chúng tôi;

 • Nhà cung cấp bảo hiểm và tài chính;

 • Nguồn dữ liệu công khai có sẵn; và

 • Nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị hoặc đối tác.

 

2. Sử dụng Dữ liệu cá nhân

 

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được cung cấp để duy trì và cải thiện dịch vụ. Trong phạm vi được Luật pháp cho phép, chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau (“Mục đích”).

 

a. Để thực hiện Chương trình MyRewards

 

 • Đăng ký Chương trình MyRewards và tạo mới, quản trị, cập nhật Tài khoản Người dùng cho bạn;

 • Cho phép bạn tham gia Chương trình MyRewards;

 • Liên kết Tài khoản Người dùng của bạn với tài khoản Người dùng/Thành viên do Đối tác/Thương nhân của chúng tôi cung cấp;

 • Cho phép bạn sử dụng Ứng dụng của chúng tôi; và

 • Vận hành Ứng dụng.

 

b. Để làm cho Ứng dụng phù hợp hơn với Người dùng

 

 • Đề xuất, cung cấp và phân phối các Sản phẩm và Dịch vụ mà bạn yêu cầu;

 • Thực hiện các hoạt động nội bộ cần thiết để khắc phục các lỗi phần mềm và sự cố vận hành, tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động;

 • Gửi cho bạn thông tin truyền thông liên quan đến Ứng dụng;

 • Trả lời các câu hỏi và thực hiện các yêu cầu của bạn như gửi cho bạn các bản tin, quảng cáo hoặc phản hồi các câu hỏi và nhận xét của bạn;

 • Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan chức năng; và

 • Phát hiện, điều tra, và ngăn chặn các giao dịch gian lận và các hoạt động bất hợp pháp khác

 

c. Để hiển thị quảng cáo được cá nhân hóa: hiển thị quảng cáo được cá nhân hóa với các Dịch vụ mà chúng tôi có quyền lợi hợp pháp xử lý dữ liệu cần thiết để (i) Theo dõi nội dung bạn truy cập liên quan đến Dịch vụ và hành vi trực tuyến; và (ii) thực hiện, hướng tới mục tiêu đạt được và cải thiện hoạt động Quảng cáo, Dịch vụ.

 

d. Để phân tích, tóm lược và phân khúc: Trong tất cả trường hợp và mục đích trên, chúng tôi có thể phân tích, tóm lược và phân khúc tất cả dữ liệu thu thập được.

 

3. Tiết lộ dữ liệu cá nhân

 

Lưu ý rằng chúng tôi không cố ý chia sẻ hoặc bán bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào được thu thập hoặc lưu trữ mà bạn có thể đã cung cấp khi truy cập Ứng dụng của chúng tôi cho công ty hoặc bên liên kết khác. Trong phạm vi được Luật pháp cho phép, Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được tiết lộ:

 

 • Cho các bên liên kết của chúng tôi với mục đích cho phép được mô tả trong Chính sách bảo mật này;

 • Cho cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ hoặc bên thứ ba được ủy quyền để đáp ứng yêu cầu đã được xác minh liên quan đến các hành vi khủng bố, điều tra tội phạm hoặc hoạt động bất hợp pháp hay bất kỳ hoạt động nào khác có thể khiến chúng tôi, bạn hoặc bất kỳ người dùng nào phải chịu trách nhiệm pháp lý; và

 • Vì các lý do pháp lý khác chẳng hạn như giám sát việc tuân thủ và thực thi các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, để bảo vệ lợi ích, quyền riêng tư, an toàn hoặc tài sản của chúng tôi và/hoặc của các bên liên kết, bạn hoặc người khác, để bảo vệ chống gian lận, tội phạm, các hoạt động bất hợp pháp, chống rửa tiền hoặc chống khủng bố và cho các mục đích quản lý rủi ro.

 

4. Truy cập, đánh giá và thay đổi dữ liệu cá nhân của bạn

 

Là thành viên đã đăng ký, bạn có thể xem và thay đổi dữ liệu cá nhân bất cứ lúc nào bằng cách truy cập Tài khoản Người dùng của bạn trên Ứng dụng hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi. Hãy chắc chắn rằng bạn đã cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn kịp thời nếu có thay đổi hoặc thông tin không còn chính xác. Chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin từ những tài khoản đã đóng để tuân thủ luật pháp, ngăn chặn gian lận, hỗ trợ điều tra, giải quyết tranh chấp, phân tích hoặc khắc phục sự cố chương trình, thực thi Điều khoản sử dụng hoặc thực hiện các hành động khác được pháp luật cho phép. Tương tự, nếu tài khoản hoặc tư cách Người dùng của bạn bị chấm dứt hoặc bị đình chỉ, chúng tôi có thể lưu trữ một số thông tin để ngăn bạn đăng ký lại.

 

5. Liên kết đến các trang web/Ứng dụng khác

 

Mặc dù Ứng dụng và trang web này có thể bao gồm liên kết cung cấp quyền truy cập trực tiếp vào các ứng dụng và trang web khác, tuy nhiên chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thông tin được hiển thị trên các ứng dụng và trang web đó và không thực hiện việc kiểm soát biên tập hoặc quyền kiểm soát khác. Việc bao gồm các ứng dụng và trang web bằng các liên kết không ngụ ý bất kỳ có sự chứng thực của tài liệu hoặc thông tin nào được hiển thị trên các trang web đó.

 

6. Giới hạn quyền sử dụng thông tin vào Ứng dụng

 

Bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi Ứng dụng của chúng tôi đều nhằm mục đích cung cấp thông tin. Tuy nhiên, chúng tôi không cung cấp bất kỳ sự đảm bảo nào về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin có sẵn tại hoặc thông qua Ứng dụng này để sử dụng cho các mục đích khác.

 

Người dùng không được sao chép, phân phối, xuất bản hoặc khai thác thương mại nội dung của Ứng dụng này hoặc sử dụng Ứng dụng này một cách bất hợp pháp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin trên Ứng dụng này cho các mục đích bất hợp pháp và theo cách thức vi phạm các quyền hoặc hạn chế hay ngăn chặn việc sử dụng Ứng dụng của bên thứ ba. Chúng tôi sẽ có những hành động hợp lý được Luật pháp cho phép để loại bỏ người dùng internet vi phạm điều khoản này.

7. Biện pháp để chúng tôi lưu trữ và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn

 

Các biện pháp bảo vệ an ninh: Để giúp đảm bảo trải nghiệm an toàn, chúng tôi liên tục phát triển và thực hiện các biện pháp bảo mật quản trị, kỹ thuật và vật lý để bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi bị truy cập trái phép hoặc chống lại mất mát, lạm dụng hay thay đổi.

 

Lưu trữ dữ liệu: Chúng tôi chỉ lưu trữ thông tin khi chúng tôi cần thông tin đó để cung cấp Dịch vụ cho bạn và thực hiện các mục đích được mô tả trong Chính sách bảo mật này. Chúng tôi kiểm tra tình trạng định kỳ để xem xét nếu cần xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn. Tuy nhiên, khi chúng tôi xử lý Dữ liệu cho các mục đích khác nhau, khoảng thời gian thực tế mà Dữ liệu được lưu trữ sẽ tùy thuộc vào hoàn cảnh. Khi chúng tôi không còn cần sử dụng Dữ liệu của bạn và chúng tôi không cần phải giữ dữ liệu đó để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định của mình, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu khỏi hệ thống hoặc loại bỏ tư cách Người dùng của bạn.

 

8. Cập nhật Chính sách bảo mật

 

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật này theo nhu cầu kinh doanh mà không cần thông báo trước cho bạn. Chúng tôi có thể thông báo cho bạn về những thay đổi đó bằng cách gửi email hoặc đăng thông báo trên Ứng dụng khi cần thiết. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực khi chúng tôi đăng Chính sách bảo mật đã được bổ sung trên Ứng dụng này. Vui lòng kiểm tra Ứng dụng và trang web thường xuyên để cập nhật.

 

9. Liên hệ

 

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

 

II. WEBSITE

 

Công ty Rainbow Loyalty Company Limited, (gọi chung là "Công ty" hoặc “Chúng tôi” được sử dụng trong Chính sách bảo mật này), chúng tôi mong muốn đem lại cho bạn và tất cả khách truy cập trang web (“Người dùng Internet” hoặc “bạn” được sử dụng trong Chính sách bảo mật này) cảm thấy thoải mái và có trải nghiệm vui vẻ khi truy cập www.myrewards.vn  ("Trang web").

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cá nhân (“Dữ liệu cá nhân”) bất cứ khi nào bạn sử dụng dịch vụ và trang web của chúng tôi. Do đó, chúng tôi tạo Chính sách bảo mật này cho các hoạt động liên quan đến Dữ liệu cá nhân được điều chỉnh bởi Luật pháp Việt Nam (“Luật pháp”) áp dụng cho người dùng Internet.

 1. Thu thập thông tin cá nhân

 

Chúng tôi thu thập tất cả thông tin mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi bất cứ khi nào sử dụng dịch vụ và trang web của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn đối với mã ID Người dùng MyRewards, thông tin đăng ký bao gồm tài khoản Người dùng /liên kết của bạn được cung cấp bởi Đối tác/Thương nhân, địa chỉ email, số điện thoại và chi tiết liên lạc khác; và bất kỳ thông tin phản hồi nào trên trang web của chúng tôi.

 

Chúng tôi cũng thu thập thông tin về việc bạn sử dụng các dịch vụ cũng như các trang web và thiết bị bạn sử dụng để truy cập, bao gồm, nhưng không giới hạn: các trang bạn yêu cầu và truy cập; bài viết bạn gửi; thông tin về việc sử dụng internet, chẳng hạn như địa chỉ IP, URL của trang web mà bạn đến hoặc rời khỏi.

 

2. Sử dụng Dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để cung cấp, duy trì và cải thiện dịch vụ của mình. Trong phạm vi được Luật pháp cho phép, chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân để:

 • Phản hồi các câu hỏi và thực hiện các yêu cầu của bạn, chẳng hạn như gửi cho bạn các bản tin, quảng cáo hoặc phản hồi các câu hỏi và nhận xét của bạn;

 • Truyền thông với bạn về các sản phẩm, dịch vụ và sự kiện do chúng tôi hoặc các bên liên kết cung cấp;

 • Tăng cường các sản phẩm và dịch vụ hiện tại;

 • Phát triển sản phẩm mới;

 • Phát hiện, điều tra và ngăn chặn các giao dịch gian lận và các hoạt động bất hợp pháp khác;

 • Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan chức năng; và

 • Thực hiện mục đích khác được mô tả tại thời điểm đó với sự đồng ý của bạn.

 

3. Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin khi chúng tôi cần thông tin đó để cung cấp dịch vụ cho bạn và thực hiện các mục đích được mô tả trong Chính sách bảo mật này. Chúng tôi kiểm tra tình trạng định kỳ để xem xét nếu cần xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn. Tuy nhiên, khi chúng tôi xử lý Dữ liệu cho các mục đích khác nhau, khoảng thời gian thực tế mà Dữ liệu được lưu trữ sẽ tùy thuộc vào hoàn cảnh. Khi chúng tôi không còn cần sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn và chúng tôi không cần phải giữ dữ liệu đó để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định của mình, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu khỏi hệ thống hoặc loại bỏ tư cách Người dùng của bạn.

4. Tiết lộ thông tin cá nhân

Lưu ý rằng chúng tôi không cố ý chia sẻ hoặc bán bất kỳ dữ liệu nào được thu thập hoặc lưu trữ mà bạn có thể đã cung cấp khi truy cập Trang web của chúng tôi cho công ty hoặc bên liên kết khác. Trong phạm vi được Luật pháp cho phép, thông tin cá nhân của bạn có thể được tiết lộ hoặc chia sẻ:

 • Cho các Đối tác/Thương nhân và nhà cung cấp Ưu đãi của chúng tôi trong chương trình khách hàng thân thiết mà bạn là Người dùng;

 • Cho các bên liên kết của chúng tôi với mục đích hợp pháp được mô tả trong chính sách bảo mật này;

 • Cho cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ hoặc bên thứ ba được ủy quyền, để đáp ứng yêu cầu đã xác minh liên quan đến các hành vi khủng bố, điều tra tội phạm hoặc hoạt động bất hợp pháp hay bất kỳ hoạt động nào khác có thể khiến chúng tôi, bạn hoặc bất kỳ người dùng nào phải chịu trách nhiệm pháp lý; và

 • Vì các lý do pháp lý khác, chẳng hạn như giám sát việc tuân thủ và thực thi các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, để bảo vệ lợi ích, quyền riêng tư, an toàn hoặc tài sản của chúng tôi và/hoặc của các bên liên kết, bạn hoặc người khác, để bảo vệ chống gian lận, tội phạm, hoạt động bất hợp pháp, chống rửa tiền hoặc chống khủng bố và cho các mục đích quản lý rủi ro.

 

5. Liên kết đến trang web khác

Mặc dù trang web này có thể bao gồm liên kết cung cấp quyền truy cập trực tiếp vào các trang web khác, tuy nhiên chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thông tin được hiển thị trên các trang web khác đó và không thực hiện việc kiểm soát biên tập hoặc quyền kiểm soát nào khác. Việc bao gồm các trang web bằng các liên kết không ngụ ý bất kỳ sự chứng thực của tài liệu hoặc thông tin nào được hiển thị trên các trang web đó.

 

6. Giới hạn quyền sử dụng thông tin trên Website

Bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi trang web của chúng tôi là dành cho mục đích thông tin. Tuy nhiên, chúng tôi không cung cấp bất kỳ sự đảm bảo nào về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin có sẵn tại hoặc thông qua trang web này để sử dụng cho các mục đích khác.

Người dùng Internet không được sao chép, phân phối, xuất bản hoặc khai thác thương mại nội dung của trang web này hoặc sử dụng trang web này một cách bất hợp pháp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin trên trang web này cho các mục đích bất hợp pháp và theo cách thức vi phạm các quyền hoặc hạn chế hay ngăn chặn việc sử dụng trang web của bên thứ ba. Chúng tôi sẽ có những hành động hợp lý được Luật pháp cho phép để loại bỏ người dùng internet vi phạm điều khoản này.

7. Cập nhật Chính sách bảo mật

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật này theo nhu cầu kinh doanh mà không cần thông báo trước cho bạn. Chúng tôi có thể thông báo cho bạn về những thay đổi đó bằng cách gửi email hoặc đăng thông báo trên trang web khi cần thiết. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực khi chúng tôi đăng Chính sách bảo mật đã được bổ sung trên trang web này. Vui lòng kiểm tra trang web và Ứng dụng thường xuyên để cập nhật.

8. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

My Rewards Final 2020 RGB Purple Transparent.png

Hotline:  1900 6363 02

Email hỗ trợ:  support@myrewards.vn

Tải  ứng dụng

LIÊN HỆ:

 @2021 Công Ty TNHH Rainbow Loyalty

Địa chỉ:  Tòa nhà Cavi Building, 51D Đường Đinh Bộ Lĩnh,  Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Giấy  Chứng Nhận Kinh Doanh số   0316506723  do Sở  Kế Hoạch Và Đầu Tư  Thành  phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/09/2020